>> Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> İhale Başvuru Mektubu

 

BAŞVURU MEKTUPU

 

 

................................................

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

 

 

İŞİN ADI :

 

 

 1. .................................................................Şti. ‘i (bundan böyle “Başvuran” olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlilik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, ............................................... ihalesine yeterlilik için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız.

   

 2. İdareniz ve yetkili mercileriniz, bu başvuru ile sunulan bildiri, doküman ve bilgileri doğrulamak için yapılan tüm sorgulama ve araştırmaları yapmaya yetkili olup, her türlü mali ve teknik konu ile ilgili olarak çalıştığımız bankalardan ve müşterilerimizden açıklama isteyebilirler. Bu başvuru mektubu, aynı zamanda tarafınızca gerekli görülmesi ve istenmesi halinde, bilgi almak üzere, bildiri ve sağlanan bilgileri veya başvuranın kaynak, tecrübe ve yeterliliğini doğrulamak üzere, destekleyici bilgilerde adı geçen herhangi bir kuruluşun bir mensubuna veya yetkili bir temsilcisine yetki belgesi olarak hizmet edecektir.

 3. İdareniz ve yetkili temsilcileri daha fazla bilgi için aşağıdaki kişilerle irtibat kurabilirler. İlk isim ve imzalar başvuran adına hareket etmeye tam yetkilidirler.

 

İrtibat 1

 

İrtibat 2

 

 

 1. Bu başvuru aşağıdakileri tam anlamış olarak yapılmaktadır.

  1. İdareniz, yeterlik işlemini iptal edip tüm başvuruları reddetme hakkını saklı tutar.

  2. İdareniz yukarıda Madde 4 (a) ‘da belirtilen eylemlerden sorumlu olmayacaktır.

 2. Aşağıdaki imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

 

   

Başvuranın Adı:

 
>> İhale Durumu Ve Tutumu İle İlgili Beyan
 
>> İhale Komisyonu Adres Beyanı
 
>> İhale Mali Durum Bildirisi
 
>> İhale Taahhüt
 
>> İhale Teklif Mektubu
 
>> İhale Teknik Personel Taahhütnamesi
 
>> İhale Yapı Araçları Taahhütnamesi
 
>> İhaleye Katılma Dilekçesi
 
 
 
 
 
  İhale Başvuru Şablonları
  Kanunlar
  Tebliğler
  Tüzükler
  Yönetmelikler