>> Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> İhale Başvuru Mektubu
 
>> İhale Durumu Ve Tutumu İle İlgili Beyan
 
>> İhale Komisyonu Adres Beyanı
 
>> İhale Mali Durum Bildirisi
 
>> İhale Taahhüt
 
>> İhale Teklif Mektubu
 
>> İhale Teknik Personel Taahhütnamesi
 
>> İhale Yapı Araçları Taahhütnamesi
 

YAPI ARAÇLARI TAAHHÜTNAMESİ

 

 

 

....................... BELEDİYESİ

İhale Komisyonu Başkanlığı Makamına

 

 

 

.................. günü ihalesi yapılacak olan .................................................................................................. işi için ihale şartnamesinin 7. Maddesi 7.3.3. fıkrasında yer alan Yapı Araçları Listesinde “taahhüt” olarak temini istenilen araç, makine ve teçhizatı; sözleşme tasarısının ilgili maddesindeki şartlara uygun olarak bulundurmayı kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

EKİ : 1-Yapı Araçları Bildirisi (Standart İhale Formu KİK041.0/Y)

2-İstenen Asgari Ekipman Listesi (Standart İhale Formu KİK042.0/Y)

 
>> İhaleye Katılma Dilekçesi
 
 
 
 
 
  İhale Başvuru Şablonları
  Kanunlar
  Tebliğler
  Tüzükler
  Yönetmelikler