>> Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> İhale Başvuru Mektubu
 
>> İhale Durumu Ve Tutumu İle İlgili Beyan
 
>> İhale Komisyonu Adres Beyanı
 
>> İhale Mali Durum Bildirisi
 
>> İhale Taahhüt
 
>> İhale Teklif Mektubu
 
>> İhale Teknik Personel Taahhütnamesi
 

TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ

 

 

 

.................... günü ihalesi yapılacak olan .............................................................................................. işi için İdari Şartnamesinin 7. Maddesi 7.3.2. fıkrasında yer alan listede belirtilen teknik personeli, sözleşme tasarısının (24.) Maddesindeki hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

EKİ : 1-Teknik Personel Listesi (Standart İhale Formu – KİK038.0/Y)

2-Özgeçmiş (Standart İhale Formu - KİK039.0/Y)

 
>> İhale Yapı Araçları Taahhütnamesi
 
>> İhaleye Katılma Dilekçesi
 
 
 
 
 
  İhale Başvuru Şablonları
  Kanunlar
  Tebliğler
  Tüzükler
  Yönetmelikler