>> Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> İhale Başvuru Mektubu
 
>> İhale Durumu Ve Tutumu İle İlgili Beyan
 
>> İhale Komisyonu Adres Beyanı
 
>> İhale Mali Durum Bildirisi
 

MALİ DURUM BİLDİRİSİ

 

 

 

Adı Soyadı / Ticari Unvanı :

Yasal İşyeri Adresi :

 

 

İhalesine Talip Olunan İşin Adı :

 

 

İhalesine Gireceği İş İçin Tahsis Edeceği Sermaye Miktarı;

 

Nakit :

Malzeme :

Toplam :

 

BİLDİRİ TARİHİNDEKİ KREDİ DURUMU

Banka Adı

Serbest Mevduat (TL)

Kullanılmış krediler (TL)

Kullanılmamış Krediler (TL)

Nakit

Teminat

Nakit

Teminat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM (TL)

 

 

 

 

 


 

 

Mali durumumun yukarıda belirtilen şekilde olduğunu beyan ve tasdik ederim.

 
>> İhale Taahhüt
 
>> İhale Teklif Mektubu
 
>> İhale Teknik Personel Taahhütnamesi
 
>> İhale Yapı Araçları Taahhütnamesi
 
>> İhaleye Katılma Dilekçesi
 
 
 
 
 
  İhale Başvuru Şablonları
  Kanunlar
  Tebliğler
  Tüzükler
  Yönetmelikler