>> Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> İhale Başvuru Mektubu
 
>> İhale Durumu Ve Tutumu İle İlgili Beyan

 

İŞ DURUMU VE TUTUMU İLE İLGİLİ BEYAN

 

 

 

...........................................

İhale Komisyonu Başkanlığı Makamına

 

 

............... tarihinde ihalesi yapılacak olan .................................................................................. işinde dikkate alınmak üzere, bu işin ihale tarihi itibariyle son beş yıl içinde sözleşmesi feshedilen işler ile isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere son üç yıl içinde sözleşmesi devredilen işlerim aşağıda belirtilmiştir.

Bu bilgilerin doğruluğunu beyan ve kabul ederim.

 

İşin Adı Devir Tarihi Fesih Tarihi

1-................................ ....../....../...... ....../....../......

2-................................ ....../....../...... ....../....../......

3-................................ ....../....../...... ....../....../......

 

Bu türde hiçbir işim yoktur.”

 

 
>> İhale Komisyonu Adres Beyanı
 
>> İhale Mali Durum Bildirisi
 
>> İhale Taahhüt
 
>> İhale Teklif Mektubu
 
>> İhale Teknik Personel Taahhütnamesi
 
>> İhale Yapı Araçları Taahhütnamesi
 
>> İhaleye Katılma Dilekçesi
 
 
 
 
 
  İhale Başvuru Şablonları
  Kanunlar
  Tebliğler
  Tüzükler
  Yönetmelikler